یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 157808252
همزمان با هفته دولت:

بازدید سر زده فرماندار اشکذر از ادارات شهرستان


همزمان با هفته دولت "هادی هادی نسب" فرماندار اشکذر به طور سر زده از ادارات ثبت احوال، آب و فاضلاب شهری و اوقاف و امور خیریه شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، همزمان با هفته دولت "هادی هادی نسب" فرماندار اشکذر به طور سر زده از ادارات ثبت احوال، آب و فاضلاب شهری و اوقاف و امور خیریه شهرستان بازدید کرد.

 

فرماندار اشکذر در جریان نحوه رسیدگی به امور مراجعان، کیفیت پاسخ‌گویی به مردم و نحوه اجرای دستورالعمل‌های ستاد صیانت از حقوق شهروندی قرار گرفت و بر تکریم ارباب رجوع، تسهیل در امور اداری، رعایت انضباط اداری و... تأکید کرد.

 

 آدرس کوتاه :