یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158666587

بازدید سر زده فرماندار اشکذر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان


هادی هادی نسب در جریان این بازدید و در دیدار با زارع رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مسانل و مشکلات مرتبط با حوزه کارگری از جمله توسعه ارتباط بین تشکل های کارگری و کارفرمایی، گسترش تعاونی ها و بهبود معیشت قشر کارگران را خواستار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرستان اشکذر، "هادی هادی نسب" فرماندار اشکذر به طور سر زده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بازدید کرد.

 

هادی هادی نسب در جریان این بازدید و در دیدار با زارع رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مسانل و مشکلات مرتبط با حوزه کارگری از جمله توسعه ارتباط بین تشکل های کارگری و کارفرمایی، گسترش تعاونی ها و بهبود معیشت قشر کارگران شهرستان را خواستار شد.آدرس کوتاه :