یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 147366095

بازدید سر زده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر از نانوایی های شهرستان


مصطفی پور دهقان از عموم مردم شهرستان درخواست کرد تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی نانوایی های شهرستان به سامانه 124 ستاد خبری اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در راستای درخواست های مردمی در جهت نظارت هر چه بیشتر بر کیفیت نانوایی های شهرستان، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر از چند واحد نانوایی شهرستان به طور سر زده بازید کرد.

 

مصطفی پور دهقان در جریان این بازدید بر تحویل نان با کیفیت به مردم شهرستان در مناطق مختلف تاکید و گفت: پایین بودن کیفیت نان های لواش و بربری، پایین بودن وزن چانه و عدم رعایت موارد بهداشتی  از جمله مهمترین تخلفات مشاهده شده نانوایی های شهرستان بود.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه پخت ،عرضه نان باکیفیت و رعایت موارد بهداشتی نانوایی های شهرستان از سوی دستگاه های ذیربط اشاره و افزود: از عموم مردم شهرستان درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی نانوایی ها به "سامانه 124"ستاد خبری اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند.

 

 آدرس کوتاه :