یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158058930
در راستای بازدیدهای ماهانه از صنایع:

بازدید فرماندار از واحد تولید تن ماهی شرکت تعاونی چند منظوره عام اشکذر


فرماندار به همراه معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اشکذر از واحد تولید تن ماهی شرکت تعاونی چند منظوره عام اشکذر در چرخاب بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "هادی هادی نسب" فرماندار به همراه معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اشکذر از واحد تولید تن ماهی شرکت تعاونی چند منظوره عام اشکذر در چرخاب بازدید کرد.

 

 آدرس کوتاه :