یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 157719798
در راستای بازدید سر زده از ادارات :

بازدید فرماندار اشکذر از اداره تامین اجتماعی شهرستان


"هادی هادی نسب" با بیان اینکه بخش اعظمی از مردم شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، گفت: توسعه تامین اجتماعی و ارتقاء خدمات و گسترش چتر حمایتی برای بیمه شدگان باید در دستور کار این سازمان قرار گیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "هادی هادی نسب" فرماندار اشکذر در راستای بازدید سر زده خود از ادارات شهرستان با حضور در اداره تامین اجتماعی ضمن بازدید از واحدهای مختلف با "محمدرضا روحی پناه" رئیس اداره شهرستان دیدار کرد.

 

فرماندار اشکذر با بیان اینکه بخش اعظمی از مردم شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، گفت: توسعه تامین اجتماعی و ارتقاء خدمات و گسترش چتر حمایتی برای بیمه شدگان باید در دستور کار این سازمان قرار گیرد.

 

رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان اشکذر گفت: در حال حاضر 18هزار نفر بیمه شده اصلی و 3300 نفر بازنشستگی در شهرستان اشکذر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.

 

محمدرضا روحی پناه در خصوص آمار مستمری بگیران شهرستان اظهار داشت: در سال 97 مستمری بگیران شهرستان شامل بازنشستگی، از کار افتادگی و بازمانده تعداد 3300 نفر بوده است.

 

وی خاطر نشان کرد: در سال 97 مبلغ 100 میلیارد تومان در قالب تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت ارائه گردیده است که این مبلغ در قالب بازنشستگی، بیمه بیکاری، هزینه درمان و... به مردم پرداخت شده است.

 

رئیس اداره تامین اجتماعی شهرستان به بخشودگی جرائم این سازمان تا تاریخ 13 شهریور ماه سال جاری اشاره و ادامه داد: فرصت مناسبی است تا کارفرمایان با مراجعه به اداره تامین اجتماعی شهرستان نسبت به پرداخت معوقات خود اقدام نمایند.

 

 آدرس کوتاه :