یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 157605577
در راستای بازدید ماهانه از صنایع:

بازدید فرماندار اشکذر از دو واحد کاشی و سرامیک در شهرک صنعتی نیکو


هادی هادی نسب در جریان بازدید از نخستین واحد کاشی تزئینی هفت رنگ کشور در شهرستان، رونق فضای کسب کار، ایجاد اشتغال پایدار و رفع مسائل و مشکلات پیشرو واحدهای صنعتی را از اولویت و برنامه های خود در فرمانداری عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در راستای بازدید ماهانه از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان، "هادی هادی نسب" فرماندار و " مصطفی پور دهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر از دو واحد تولیدی کاشی و سرامیک در شهرک صنعتی نیکو اشکذر بازدید کردند.

 

بازدید از نخستین واحد تولید کاشی تزئینی هفت رنگ کشور با تولید سالانه یک میلیون متر مربع کاشی تزئینی یکی از واحدهایی بود که فرماندار اشکذر از آن بازدید کرد.

 

هادی هادی نسب رونق فضای کسب کار، ایجاد اشتغال پایدار و رفع مسائل و مشکلات پیشرو واحدهای صنعتی را از اولویت و برنامه های خود در فرمانداری عنوان کرد.

 

فرماندار اشکذر تصریح کرد: همواره در جلسات و بازدید از واحدها بر این نکته مهم تاکید شده که ارتباط صنعت و مردم یک ارتباط دو سویه است و حرکت بر مبنای این ارتباط یعنی بستر و زمینه را برای سرمایه گذاری در شهرستان فراهم کرد، در عین حال مطالبات مردم از صنعت مبنی بر رعایت استانداردهای زیست محیطی محقق شود.

 

وی فعالیت نخستین واحد کاشی تزئینی هفت رنگ کشور را ظرفیت و پتانسیلی ارزشمند برای شهرستان اشکذر عنوان کرد و افزود: توسعه و ترویج کاشی تزئینی می تواند به عنوان فرصتی برای صنعت کاشی باشد و حمایت از این ظرفیت می تواند ارتقاء وضعیت حوزه صادارات کاشی و سرامیک را به دنبال داشته باشد.

 آدرس کوتاه :