یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146196606

بازدید فرماندار اشکذر از شهرک وکیل رضوانشهر


محمدعلی شاه حسینی از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این شهرک قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، فرماندار اشکذر به معیت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و حراست از شهرک وکیل رضوانشهر بازدید و در جریان مسائل و مشکلات این شهرک قرار گرفت.

 

محمدعلی شاه حسینی در جریان این بازدید از برگزاری نشست مشترک با حضور دستگاه های ذیربط در دفتر معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری جهت حل مشکلات این شهرک خبر داد.

 

 آدرس کوتاه :