یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 157683382

بازدید فرماندار اشکذر از مرکز توانبخشی معلولین امید اشکذر


"هادی هادی نسب" فرماندار و "مصطفی پور دهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر با حضور در مرکز توانبخشی معلولین امید از خدمات ارائه شده توسط این مرکز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "هادی هادی نسب" فرماندار و "مصطفی پور دهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر با حضور در مرکز توانبخشی معلولین امید از خدمات ارائه شده توسط این مرکز در حوزه های کار درمانی، مهارت های زندگی  و کارگاه های آموزش اشتغال حمایتی معلولین بازدید کردند.

 

فرماندار اشکذر در جریان این بازدید راه اندازی مراکز توانبخشی معلولین در شهرستان را اقدامی موثر در راستای توانمند سازی معلولان عنوان کرد.

 

هادی هادی نسب گفت: باید بستر رفاه و زمینه فعالیت های مفید معلولان را هم راستا با سایر شهروندان در جامعه فراهم کرد و حمایت از این مراکز توانبخشی می تواند این بستر را به نحو مطلوبی فراهم کند.

 

لازم به ذکر است مرکز توانبخشی معلولین امید با مجوز اداره بهزیستی در حوزه خدمات توانبخشی شامل مشاوره، روان شناسی، کار درمانی، خدمات آموزشی، مهارت های زندگی و حرفه آموزی و هم چنین کارگاه های آموزش اشتغال حمایتی معلولین با 63 نفر در شهرستان اشکذر در حال فعالیت است.

 آدرس کوتاه :