یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158459652

بازدید فرماندار اشکذر از همایش گروه های هفت گانه مجمع عمومی بسیجیان شهرستان


گروه های هفت گانه مجمع عالی بسیجیان شهرستان متشکل از کارگروه ها و هیئت های اندیشه ورزی است که در کارگروه های مختلف مسائل متفاوت شهرستان را مورد بررسی قرار داده و راه کارهای مناسبی در ارتباط با آنها ارائه می گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، " هادی نسب" فرماندار اشکذر از همایش گروه های هفت گانه مجمع عمومی بسیجیان شهرستان در حسینیه شهدا این شهر بازدید کرد.

 

گروه های سیاسی، مدیریت و حکمرانی، آموزش، تحقیقات و فناوری، رسانه و فضای مجازی، حقوقی، قضایی، و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و زیرساخت گروه های هفت گانه مجمع عمومی بسیجیان شهرستان در این همایش بود.

 

گروه های هفت گانه مجمع عالی بسیجیان شهرستان متشکل از کارگروه ها و هیئت های اندیشه ورزی است که در کارگروه های مختلف مسائل متفاوت شهرستان را مورد بررسی قرار داده و راه کارهای مناسبی در ارتباط با آنها ارائه می گردد.

 

ارائه راه‌‌حل‌های تخصصی، کمک به دولت برای اجرای برنامه‌ها، استفاده از ظرفیت نخبگان و رصد و پایش شهرستان از جمله انتظاراتی است که در گروه‌های هفت گانه مجمع مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

 آدرس کوتاه :