یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158378403

بازدید فرماندار اشکذر از واحد تولید کاشی و سرامیک پرشین کاشی ایرانیان


در راستای بازدید ماهانه فرماندار از صنایع شهرستان و بررسی مسائل و مشکلات آنها "هادی نسب" فرماندار و "پور دهقان " معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر از واحد تولید کاشی و سرامیک پرشین کاشی ایرانیان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در راستای بازدید ماهانه فرماندار از صنایع شهرستان و بررسی مسائل و مشکلات آنها "هادی نسب" فرماندار و "پور دهقان " معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر از واحد تولید کاشی و سرامیک پرشین کاشی ایرانیان بازدید کرد.

 آدرس کوتاه :