یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158301912

بازدید فرماندار اشکذر از واحد طراحی و ساخت تابلوهای برق در شهرک صنعتی نیکو


فرماندار اشکذر در معیت معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان از واحد طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، ساخت سینی کابل و تابلوهای داخلی کارخانجات در شهرک صنعتی نیکو بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "هادی نسب" فرماندار در معیت "پور دهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و "فلاح" رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اشکذر از واحد طراحی و ساخت انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و متوسط، ساخت سینی کابل و تابلوهای داخلی کارخانجات در شهرک صنعتی نیکو اشکذر بازدید کرد.

 

فرماندار اشکذر گفت: روند روبه رشد تاسیس کار خانجات صنعتی مختلف که همه بر پایه وسایل الکتریکی کار می کنند، افزایش تقاضا در این صنعت پر رونق را به دنبال داشته و این واحد می تواند ظرفیت بسیار خوبی را برای شهرستان ایجاد کند.

 

تامین زیرساخت و حمایت در واگذاری زمین جهت طرح توسعه این واحد از جمله مسائلی بود که فرماندار اشکذر در این بازدید در جریان آن قرار گرفت و قول پیگیری داد.

 

 

 

 آدرس کوتاه :