یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158135026

بازدید فرماندار اشکذر از واحد پرورش شتر مرغ در جاده طبس


فرماندار اشکذر در جریان این بازدید گفت: دولت با تشویق و توسعه طرح های کارآفرینی، چترحمایتی خود را دراین راستا پهن نموده تا کار آفرینان بتوانند به نحو مطلوبی از تسهیلات در نظر گرفته شده در این راستا بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در راستای بررسی مسائل و مشکلات واحد های پرورش شتر مرغ ، "هادی هادی نسب" فرماندار با همراهی " عباس بشارتی" رئیس سازمان جهاد کشاورزی، "اخلاقی" رئیس آبفار و "زارع" رئیس اداره برق شهرستان اشکذر از یک واحد پرورش شتر مرغ در جاده طبس بازدید کرد.

 

هادی هادی نسب هدف اصلی از ایجاد طرح های کارآفرینی در حوزه کشاورزی را اشتغال زایی و رونق اقتصادی در شهرستان  عنوان کرد و گفت: حمایت از طرح های تولیدی و اقتصادی از جمله پرورش شتر مرغ با تشکیل کارگروه و مشاورین اقتصادی به صورت جدی باید در دستور کار جهادکشاورزی شهرستان قرار گیرد.

 

فرماندار اشکذر اظهار داشت: دولت نیز با تشویق و توسعه این طرح ها، چتر حمایتی خود را دراین راستا پهن نموده تا کار آفرینان بتوانند به نحو مطلوبی از تسهیلات در نظر گرفته شده در این راستا بهره مند شوند.

 

انتقال خدمات زیربنائی اعم از گاز، برق و آب به واحد مهمترین مسئله ای بود که در این بازدید مطرح شد.

 

 آدرس کوتاه :