یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158792620

بازدید فرماندار اشکذر از پروژه های عمرانی روستاهای فاقد دهیاری بخش خضرآباد


فرماندار اشکذر با همراهی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امورعمرانی فرمانداری، بخشدار خضرآباد و روسای ادارات آب و فاضلاب روستایی، جهاد کشاورزی، راهداری و حمل ونقل جاده ای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان از روند اجرای پروژه های عمرانی روستاهای فاقد دهیاری پناه کوه، اشکوه، تقویه، مزرعه میان و بوز بخش خضرآباد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، " هادی نسب" فرماندار اشکذر با همراهی "پور دهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امورعمرانی فرمانداری،"غلامزاده" بخشدار خضرآباد و روسای ادارات آب و فاضلاب روستایی، جهاد کشاورزی، راهداری و حمل ونقل جاده ای و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان از روند اجرای پروژه های عمرانی روستاهای فاقد دهیاری پناه کوه، اشکوه، تقویه، مزرعه میان و بوز بخش خضرآباد بازدید کرد.

 

 آدرس کوتاه :