بازدید فرماندار صدوق از دبیرستان شهید بهشتی اشکذر

شناسه : 785293

بازدید فرماندار صدوق از دبیرستان شهید بهشتی اشکذر


بازدید فرماندار صدوق از دبیرستان شهید بهشتی اشکذر

بازدید فرماندار صدوق از دبیرستان شهید بهشتی اشکذر

فرماندار صدوق در بازدید از دبیرستان شهید بهشتی اشکذر با حضور در جمع دانش آموزان این دبیرستان گفت:دانش آموزان می بایست از امکانات آموزشی خوبی که فراهم شده است کمال استفاده را ببرند و با تلاش و جدیت به دنبال آینده ایده آل و مدارج علمی بالاتر باشند.

عبداللهی به نقش ایمان در موفقیت تحصیلی دانش آموزان اشاره کرد و گفت: اگر ارتباط خود با خدا را تقویت کنیم نتیجه آن را در اعمال و رفتارمان خواهیم دید و زندگی برایمان آسان تر خواهد بود.

در این بازدید همچنین گزارشی از وضعیت تحصیلی و پرورشی این واحد آموزشی توسط مدیر دبیرستان ارائه گردید.