بازدید فرماندار صدوق از سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان

شناسه : 785082

بازدید فرماندار صدوق از سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان


بازدید فرماندار صدوق از سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان

بازدید فرماندار صدوق از سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان

 

در این بازدید عبداللهی به نقش ارزنده سازمان تبلیغات در ترویج آموزه های دینی بین مردم و بویژه جوانان اشاره کرد و گفت:نقش مبلغان در بیان و تبیلغ احکام دینی و حقایق اسلامی از سالیان دور برای مردم روشن بوده و در اوج شکل گیری انقلاب اسلامی این روشنگری مبلغان و روحانیون بود که نظام شاهنشاهی را به ورطه سرنگونی کشاند.

عبداللهی به تلاش بیشتر مجموعه سازمان تبلیغات شهرستان صدوق اشاره کرد و گفت این سازمان بایستی در تمامی زمینه ها پررنگ و همواره حاضر و آماده به خدمت باشد و کوتاهی در انجام وظایف نحوله پذیرفته نیست.