یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146364345

بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری از روستای شمسی رستاق


محمود زارع رشکوئیه در جریان این بازدید از پیگیری سرمایه گذاری های حوزه خدمات گردشگری توسط دفتر روستایی استانداری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری با معیت بخشدار مرکزی، دهیار و اعضای شورای روستای شمسی رستاق از فعالیت های عمرانی انجام شده در این روستا بازدید کرد.

 

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری در جریان این بازدید از پیگیری سرمایه گذاری های حوزه خدمات گردشگری توسط دفتر روستایی استانداری خبر داد و گفت: یکی از مباحث مهم در این زمینه مراکز بوم گردی است که می تواند در رونق مناطق روستایی موثر و گردشگران زیادی را به خود جذب کند و تحولی در حوزه اقتصادی روستاها ایجاد کند.

 

محمود زارع رشکوئیه به فعالیت های زیرساختی و عمرانی انجام شده در این روستا اشاره و اظهار داشت: از جمله اقدامات خوب انجام شده، توجه به حفظ و احیای بافت های تاریخی روستا بود و مقرر شد ادامه فعالیت های عمرانی، با مشارکت دستگاه های اجرایی و اعتبارات دهیاری به ثمر نشیند.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :