یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 148334573

بازدید مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری از گلخانه کشت گیاه آلوئه ورا


محمود زارع رشکوئیه در معیت فرماندار و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر از گلخانه کشت گیاه آلوئه ورا در روستای حسین آباد پوراکبری رستاق بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها استانداری، فرماندار و رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر از گلخانه کشت گیاه آلوئه ورا در روستای حسین آباد پوراکبری رستاق بازدید کردند.

 

فرماندار اشکذر در جریان این بازدید تنوع کشت های گلخانه ای را یکی از سیاست های شهرستان در حوزه کشاورزی دانش بنیان دانست.

 

محمدعلی شاه حسینی گفت: راه اندازی کشت های جایگزین، تجاری سازی محصولات، راه اندازی صنایع تبدیلی در مجاورت گلخانه و مدیریت مصرف بهینه آب ،زمین و انرژی از برنامه های دیگریست که در حوزه کشاورزی شهرستان با جدیت در حال پیگیری می باشد.

 

 آدرس کوتاه :