یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153582209

بازدید مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان از واحد تولید نان خشک در روستای قوام آباد خضرآباد


حمیدرضا پایدار مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، مصطفی پوردهقان معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و میثم فلاح رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اشکذر از اولین واحد تولید نان خشک با حرارت غیر مستقیم در روستای قوام آباد بخش خضرآباد بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، "حمیدرضا پایدار" مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان، "مصطفی پور دهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار و " میثم فلاح" رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اشکذر از اولین واحد تولید نان خشک با حرارت غیر مستقیم در روستای قوام آباد بخش خضرآباد  به عنوان قطب تولید نان خشک در استان بازدید نمودند.

 

 


 آدرس کوتاه :