یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158351901

بازدید معاونین هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی استانداری از واحد تولید نخ سیرنگ


در راستای مصوبه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان،معاونین هماهنگی امور عمرانی و اقتصادی استانداری و فرماندار اشکذر از واحد تولیدی نخ سیرنگ در جاده طبس بازدید و در جریان مهمترین مسائل و مشکلات طرح توسعه این واحد قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در راستای مصوبه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان، "صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی ،"عظیمی" معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و "هادی نسب" فرماندار اشکذر از واحد تولید نخ سیرنگ در جاده طبس بازدید و در جریان مهمترین مسائل و مشکلات طرح توسعه این واحد قرار گرفتند.

 

لازم به ذکر است این واحد با ظرفیت تولید 48هزار تن انواع نخ  در سال، به عنوان یکی از مهم ترین قطب های نساجی خاور میانه مطرح است که هم اکنون با تعداد 400 نفر پرسنل شاغل مستقیم و 2هزار نفر بصورت غیر مستقیم در حال فعالیت است و با اضافه شدن خط تولید جدید به این مجموعه ، زمینه اشتغال زایی مستقیم 200 نفردیگر نیز در شهرستان فراهم می گردد.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :