یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 155015764

بازدید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری از گود زباله شهرداری اشکذر


مصطفی پور دهقان ضمن بازدید از گود زباله شهرداری اشکذر بر لزوم مدیریت صحیح در تخلیه زباله و نخاله های ساحتمانی در این محل تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر از گود زباله شهرداری اشکذر بازدید کرد.

 

 

مصطفی پور دهقان در جریان این بازدید بر لزوم مدیریت صحیح در تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در این محل جهت جلوگیری از مسائل و مشکلات ناشی از بوی بد زباله و شیوع بیماری ها تاکید کرد.

 

 

 

وی افزود: در مسیرهای منتهی به گود زباله هم تخلیه نخاله های ساختمانی و صنعتی به شکل غیر اصولی و غیر مجاز توسط بعضی از واحدها های صنعتی صورت گرفته بود که باید با نظارت بیشتر از تخلیه در مسیرهای منتهی به گود جلوگیری شود.

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :