یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 154131582

بازدید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر از بزرگ ترین واحد تولیدی زولبیا و بامیه شهرستان


مصطفی پوردهقان از واحد تولیدی که روزانه 500کیلو گرم زولبیا و بامیه ممتاز را با قیمت مصوب 15500 تومان و در قالب فروش فوق العاده به مردم شهرستان عرضه می‌کند بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، در راستای بازرسی کارگروه تنظیم بازار شهرستان از اصناف مختلف، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری اشکذر از بزرگ ترین واحد تولیدی زولبیا و بامیه در شهرستان اشکذر بازدید نمود.

 

لازم به ذکر است این واحد تولیدی روزانه 500کیلو گرم زولبیا و بامیه ممتاز را با قیمت مصوب 15500 تومان و در قالب فروش فوق العاده به مردم شهرستان عرضه می نماید.

 

 آدرس کوتاه :