یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146242141

بازدید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر از مدارس بخش خضرآباد


مصطفی پوردهقان در جریان این بازدید جهت مرمت و بهسازی تعدادی از مدارس این منطقه قول مساعد داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، مصطفی پوردهقان با معیت رئیس آموزش و پرورش شهرستان اشکذر از مدارس بخش خضرآباد بازدید و در جریان مسائل و مشکلات این مدارس قرار گرفت.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر در جریان این بازدید جهت مرمت و بهسازی تعدادی از مدارس این منطقه قول مساعد داد.

 

 آدرس کوتاه :