یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146132203

بازدید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر از پروژه های عمرانی بخش خضرآباد


مصطفی پور دهقان از وضعیت راه روستاهای اشکو و ارزانک بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر با حضور در بخش خضرآباد از پروژه های عمرانی در جال اجرا روستاهای فاقد دهیاری بازدید کرد.

 

مصطفی پور دهقان در جریان بازدید از راه روستاهای اشکو و ارزانک گفت: سال گذشته نزدیک به هشت میلیارد ریال صرف پروژه های عمرانی روستاهای فاقد دهیاری شده است که در سال جاری نیز این اعتبارات از محل سهم عوارض مالیات ارزش افزوده شهرستان  جذب خواهد شد.

 

 آدرس کوتاه :