یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146262805

بازدید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر از یک واحد دامپروری در روستای ابراهیم آباد رستاق


مصطفی پور دهقان با بیان اینکه بخش عمده ای از پهنه های دام شهرستان اشکذر در بخش مرکزی واقع شده افزود: مبنای واگذاری زمین در هریک از این پهنه ها ، درخواست های محلی ارسال شده به کارگروه کشاورزی شهرستان است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر به همراه رئیس سازمان جهاد کشاورزی شهرستان در جریان بازدید از یک واحد دامپروری در روستای ابراهیم آباد رستاق،  توسعه بخش کشاورزی در حوزه گلخانه و دام های سبک و سنگین را از جمله اولویت های شهرستان دانست.

 

مصطفی پوردهقان به پیگیری های صورت گرفته در تصویب هفت پهنه دام با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر اشاره و گفت: پهنه پرورش اسب حسین آباد پور اکبری، پهنه شتر مرغ شرف آباد، پهنه گوسفند  خمسیان و خضرآباد، پهنه اسب خضرآباد و پهنه دام سبک حاجی آباد پهنه های مصوب شده در شهرستان هستند که تنها پهنه دام سبک ابراهیم آباد در مراحل نهایی تصویب است.

 

وی با بیان اینکه بخش عمده ای از  این پهنه ها در بخش مرکزی واقع شده افزود: مبنای واگذاری زمین در هریک از این پهنه ها ، درخواست های محلی ارسال شده به کارگروه کشاورزی شهرستان است که مورد تایید اعضا قرار گیرد.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر ابراز امیدواری کرد با استفاده بهینه از منابع آبی، شاهد رونق گرفتن هرچه بیشتر کشاورزی و دامپروری در شهرستان اشکذر به ویژه منطقه رستاق باشیم.

 

 آدرس کوتاه :