یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146178645

بازدید هیئت عالی رتبه کشور کره جنوبی از یک واحد صنعتی در اشکذر


این هیئت عالی رتبه که با هدف گفتگوی ادیانی از کشور کره جنوبی به استان یزد سفر کرده بودند از نخستین واحد کاشی تزئینی هفت رنگ کشور در شهرک صنعتی نیکو اشکذر بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، هیئت عالی رتبه کشور کره جنوبی به معیت معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر از یک واحد صنعتی در شهرستان اشکذر بازدید کردند.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر در جریان این بازدید به معرفی شهرستان اشکذر در حوزه های مختلف فرهنگی، مذهبی و اجتماعی پرداخت.

 

مصطفی پوردهقان با اشاره به ظرفیت های اقتصادی و گردشگری شهرستان، بر گسترش روابط فرهنگی و مراودات اقتصادی بیشتر بین دو کشور تاکید کرد.

 

این هیئت عالی رتبه، که با هدف گفتگوی ادیانی از کشور کره جنوبی به استان یزد سفر کرده بودند از نخستین واحد کاشی تزئینی هفت رنگ کشور در شهرک صنعتی نیکو اشکذر بازدید کردند.

 

بازدید از مسجد ریگ رضوانشهر از برنامه دیگر این هیئت عالی رتبه در شهرستان اشکذر بود.

 

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :