با حضور استاندار كمربندي اشكذر-زارچ نهالكاري شد

شناسه : 1478135

با حضور استاندار كمربندي اشكذر-زارچ نهالكاري شد


با حضور استاندار كمربندي اشكذر-زارچ نهالكاري شد

با حضور استاندار كمربندي اشكذر-زارچ نهالكاري شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر ، با حضور استانداريزد ، فرماندار شهرستان اشكذر ، مدير كل منابع طبيعي و آبخيزي استان يزد و جمعي از مسئولين، حاشيه جاده كمربندي اشكذر- زارچ نهال كاري شد .

"سيد محمد مير محمدي" ، در مراسم افتتاح  اين پروژه  اظهار داشت:در دولت تدبيرو اميد حفظ و صيانت در منابع طبيعي و محيط زيست از اهميت فراواني برخودار است.

استانداريزد افزود: تمامي دستگاه هاي متولي امر محيط زيست و منابع طبيعي مي بايست نقش خود را در اين راستا به خوبي ايفا كنند.

عالي ترين مقام اجرايي استان استفاده بهينه از پساب فاضلاب يزد را گامي مهم در راستاي توسعه فضاي سبز عنوان كرد و افزود: اين پساب كه طي 12 سال گذشته در مكاني راكد و بوي نا مطبوع آن باعث رنجش خاطر اهالي اشكذر و زارچ شده بود در حال حاظر با افتتاح اين پروژه باعث رضايتمندي اهالي و بهبود محيط زيست منطقه خواهد شد.

استاندار يزد با تاكيد بر اصل پنجاهم قانون اساسي مبني بر وظيفه همگاني در راستاي حفاظت از محيط زيست تصريح كرد: فضاي سبز و گسترش آن مي بايست آلودگي ناشي از صنايع را پوشش دهد كه در اين راستا همكاري و مشاركت صاحبان صنايع امري ضروري مي باشد.

لازم به ذكر است پروژه نهالكاري حاشيه جاده كمربندي اشكذر- زارچ در قطعه 80 هكتاري و باهزينه 4 ميليارد ريال و با طول 7 كيلومتر اجرا خواهد شد كه آب مورد نياز اين كمربند سبز از پسآب يزد و با هزينه ساليانه يك ميليارد ريال تامين مي گردد.