با حضور بخشدار مركزي صدوق نشست نهضت مطالعه مفيد اين شهرستان برگزار شد

شناسه : 1477346

با حضور بخشدار مركزي صدوق نشست نهضت مطالعه مفيد اين شهرستان برگزار شد


با حضور بخشدار مركزي صدوق نشست نهضت مطالعه مفيد اين شهرستان برگزار شد

با حضور بخشدار مركزي صدوق نشست نهضت مطالعه مفيد اين شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "محمد حسين فلاح" روز چهارشنبه در نشست نهضت مطالعه مفيد اين شهرستان كه در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد اظهار داشت: اصلي ترين فعاليت و رسالت كتابخانه ها بايد در راستاي رسيدن به هدف ارتقاء مطالعه مفيددر جامعه باشد.

بخشدار مركزي صدوق افزود: ترويج فرهنگ كتابخواني و طراحي، مديريت و هدايت و توسعه كتابخانه ها از اهداف طرح نهضت مطالعه مفيد است.

فلاح به خواسته مقام معظم رهبري مبني بر همه گير شدن كتابخواني در بين مردم تاكيد كرد و گفت: معظم له خواستار تبليغ و ترويج گسترده مطالعه در جامعه شده اند  و در اين راستا بر عموم مسولين تكليف است كه اين مهم را محقق سازند.

فضاسازي درخورشان و مناسب كتابخانه ها توسط شهرداري ها، اهداي كتاب به كتابخانه هاي ادارات و تجليل از كتابخانه هاي برتر شهرستان به صورت ماهانه از مهمترين مصوبات اين نشست بود.