با حضور جمعي از فرهيختگان و اساتيد دانشگاه، اولين جلسه اتاق فكر شهرستان برگزار شد

شناسه : 3094128

با حضور جمعي از فرهيختگان و اساتيد دانشگاه، اولين جلسه اتاق فكر شهرستان برگزار شد
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اشكذر، "محمدعلي شاه حسيني" در نشست شوراي هم انديشي و راهبردي سند توسعه و چشم انداز اين شهرستان اظهار داشت: جلسات متعددي طي 2ماه گذشته برگزار شد كه خروجي اين جلسات منتج به برگزاري نشست هم انديشي و راهبردي سند توسعه و چشم انداز براي همفكري در راستاي اجرايي و عملياتي كردن اين سند شد.

فرماندار اشكذر استفاده از خرد جمعي را مبناي هرگونه تصميم گيري در شهرستان عنوان كرد و افزود: بر مبناي تفكر جمعي مطالبات مردم را پيگيري و محقق خواهيم كرد.

اين مقام مسئول به برگزاري نشست هاي متعدد با معتمدين مناطق، شوراها، روحانيون، هيئات مذهبي، اصحاب رسانه، فرهيختگان، بانوان و افراد صاحب نظر اشاره كرد و گفت: آنچه مسلم است نبود وحدت و وجود اختلاف و تفرقه يكي از مهمترين چالش هاي اساسي شهرستان براي مسير  توسعه و پيشرفت شهرستان مي باشد.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان  تصريح كرد: اگر نخبگان در تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي شهرستان نقش آفريني نكنند؛ شهرستان تحت تاثير تصميمات عده اي احساساتي، تماميت خواه  و كوتاه نظر قرار خواهد گرفت.

فرماندار اشكذر به استخراج 13 راهكار اجرايي در سند توسعه و چشم انداز شهرستان اشاره كرد و گفت: ايجاد وحدت در مناطق مختلف به عنوان اصلي ترين گام در تحقق ساير برنامه ها و  راهكار ها قرار دارد.

در ادامه اين نشست فرهيختگان و نخبگان به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پيرامون مسير توسعه و پيشرفت شهرستان پرداختند.

دكتر مزديدي از صاحب نظران شهرستان در اين نشست گفت: زيربناي توسعه عقلانيت است كه ضرورت دارد اين مهم در شهرستان نهادينه گردد.

اين استاد دانشگاه  خواستار توجه به زيرساخت هاي فرهنگي در اين سند شد.

برگزاري جلسات به صورت علمي و تخصصي، استفاده از نظرات افراد خبره، اطلاع رساني مناسب از اهداف سند توسعه و چشم انداز، تداوم نشست هاي نخبگان و استفاده از ابزار نوين ارتباطي براي نخبگان در راستاي بهره گيري از نظرات آنها از مهمترين موارد پيشنهاد شده در اين نشست بود.

 

 

 

آبادی شمسی
شمسی رستاق میزبان مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد

گزارشی بازدید مهندس مقیمی از شمسی رستاق

http://abadishamsi.ir/?p=840
پست شده در ۱۳۹۳/۰۳/۳ ۰۴:۴۵