با حضور فرماندار صدوق مجمع عمومي عادي سهام عدالت اين شهرستان برگزار شد

شناسه : 1477526

با حضور فرماندار صدوق مجمع عمومي عادي سهام عدالت اين شهرستان برگزار شد


با حضور فرماندار صدوق مجمع عمومي عادي سهام عدالت اين شهرستان برگزار شد

با حضور فرماندار صدوق مجمع عمومي عادي سهام عدالت اين شهرستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "احمد علي دشتي پور" روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومي عادي سهام عدالت اين شهرستان كه در محل سالن كوثر فرمانداري برگزار شد اظهار داشت: كاهش فقر و تقليل نابرابري اقتصادي همواره از اهداف برنامه هاي توسعه‌اي بوده و در اصل سوم قانون اساسي نيز برآن تأكيدي ويژه شده است.

فرماندار صدوق تصريح كرد: دولت نهم به منظور رسيدن به توزيع درآمد متعادل‌تر در اقتصاد و همچنين انجام خصوصي سازي در اقتصاد توزيع سهام عدالت در بين اقشار كم درآمد را در دستور كار خود قرارداد.

وي افزود: مهمترين هدف طرح واگذاري سهام عدالت راهكاري براي بسط عدالت و توزيع عادلانه تر ثروت و درآمد و كاهش فاصله طبقاتي در جامعه مي‌باشد.

انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل،  تصويب طرازنامه مالي و پيش بيني بودجه سال 1391 از مهمترين موارد دستور كار اين نشست بود.

تعداد 20069 نفر تاكنون در شهرستان صدوق سهام عدالت دريافت كرده اند.

اين شهرستان با بيش از 32هزار نفر جمعيت در فاصله 12 كيلومتري مركز استان قرار دارد.