با حضور معاون فرماندارنشست هماهنگی برگزاری دعای عرفه برگزار شد

شناسه : 785553

با حضور معاون فرماندارنشست هماهنگی برگزاری دعای عرفه برگزار شد


با حضور معاون فرماندارنشست هماهنگی برگزاری دعای عرفه برگزار شد

با حضور معاون فرماندارنشست هماهنگی برگزاری دعای عرفه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،"محمدعلی شاه حسینی" معاون فرماندار پنج شنبه در نشست هماهنگی برگزاری دعای عرفه به برگزاری با شکوه این مراسم معنوی اشاره کرد.

شاه حسینی به فضایل بی شمار  روز عرفه اشاره و تصریح کرد:یکی از مهمترین و بهترین فرصتهای موجود در این روز، فرصت خداشناسی است.معاون فرماندار صدوق افزود: تأمّل و تدبّر در دعای عرفه امام حسین که در حقیقت بیان و شرح حقایق توحیدی و مراتب آن است ما را به این موضوع یعنی خداشناسی نزدیکتر می کند. اینکه خداوند انسان را چگونه خلق فرمود، چگونه روزی داد، چقدر بر بندگان نعمت ارزانی داشت، چقدر از گناهان ایشان بخشید از مواردی است که در دعای عرفه ذکر شده است.

شاه حسینی به همکاری هیئت های مذهبی و تشکلهای غیر دولتی با جهاد دانشگاهی اشکذر در برپایی مراسمی با شکوه اشاره کرد و افزود: طی سال های گذشته جهاد دانشگاهی برنامه ریزی خوبی برای این مراسم داشت که انتظار می رود امسال نیز شاهد آن باشیم.

مراسم دعای عرفه امسال با حضور پرشور مردم اشکذر در مسجد حاجی غلام این شهر برگزار خواهد شد.