با دستور فرماندار صدوق سرعت خدمت رسانی ایستگاه آتش نشانی اشکذر مورد بررسی قرار گرفت

شناسه : 785323

با دستور فرماندار صدوق سرعت خدمت رسانی ایستگاه آتش نشانی اشکذر مورد بررسی قرار گرفت


با دستور فرماندار صدوق سرعت خدمت رسانی ایستگاه آتش نشانی اشکذر مورد بررسی قرار گرفت

با دستور فرماندار صدوق سرعت خدمت رسانی ایستگاه آتش نشانی اشکذر مورد بررسی قرار گرفت

با دستور فرماندار صدوق سرعت خدمت رسانی ایستگاه آتش نشانی اشکذر مورد بررسی قرار گرفت.

در این تست( بدون اطلاع قبلی) که به فاصله چند کیلومتری از ایستگاه آتش نشانی برگزار شد طی تماس تلفنی با ایستگاه آتش نشانی عنوان شد یک فقره آتش سوزی در محلی مشخص روی داده است که پس از تماس و به فاصله حدود 7 دقیقه ماموران آتش نشانی با تمامی تجهیزات در محل تست حضور یافتند .

فرماندار صدوق در این آزمایش سرعت خدمت رسانی توسط ماموران ایستگاه را قابل تقدیر دانست و بر افزایش سرعت مراجعه در حوادث و آتش سوزی ها تاکید کرد.

همچنین در این تست کلیه لوازم و تجهیزات ماشین های آتش نشانی مورد بازدید قرار گرفت