بخشدار مركزي صدوق از گلخانه هاي اين بخش بازديد كرد

شناسه : 782066

بخشدار مركزي صدوق از گلخانه هاي اين بخش بازديد كرد


بخشدار مركزي صدوق از گلخانه هاي اين بخش بازديد كرد

بخشدار مركزي صدوق از گلخانه هاي اين بخش بازديد كرد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، "سيد محمد اشرف" روز سه شنبه در بازديد از گلخانه هاي بخش مركزي بر لزوم توجه به مسائل زيست محيطي و بهداشت تاكيد كرد.

بخشدار مركزي صدوق كيفيت محصولات گلخانه اي را عامل مهم در راستاي رقابت پايدار عنوان كرد و افزود: با برنامه ريزي و افزايش كيفيت محصولات مي توان ميزان صادرات محصولات گلخانه اي اين شهرستان را افزايش داد.

اين مقام مسئول شهرستان صدوق را يكي از قطب هاي محصولات گلخانه اي دانست و اظهار داشت: طي ساليان اخير محصولات اين شهرستان به كشورهاي روسيه، اوكراين، تركيه و ... صادر شده است.

بخشدار مركزي صدوق همچنين در اين بازديد برتقويت بهره گيري از نيرو هاي بومي شهرستان  تاكيد كرد.

شهرستان صدوق با بيش از 700 گلخانه يكي از قطب هاي محصولات گلخانه اي استان محسوب ميشود.

اين شهرستان با بيش از 30 هزار نفر جمعيت در فاصله 12 كيلومتري مركز استان قرار دارد.