برای اولین بار در ایران دستگاه گندزدایی آب ردو در اشکذر نصب شد

شناسه : 785042

برای اولین بار در ایران دستگاه گندزدایی آب ردو در اشکذر نصب شد


برای اولین بار در ایران دستگاه گندزدایی آب ردو در اشکذر نصب شد

برای اولین بار در ایران دستگاه گندزدایی آب ردو در اشکذر نصب شد

در این بازدید عبداللهی دقت در تامین آب سالم و بهداشتی شهروندان را ضوری دانست و به استفاه از دستگاه های روز دنیا جهت گندزدایی آب تاکید کرد.

فرماندار صدوق زحمات عالم زاده رئیس آبفای اشکذر را در تهیه و نصب دستگاه گندزدایی ردو ستود و دقت پرسنل آبفا در تامین آب سالم شهروندان اشکذر را قابل تقدیر دانست.

لازم به ذکر است دستگاه گندزدایی ردو دستگاه روز دنیا می باشد که برای گندزدایی و بهداشت آب استفاده می شود. مواد اولیه این دستگاه نمک طعام می باشد و برای اولین بار در ایران در شهرهای یزد و اشکذر نصب و راه اندازی گردیده است.

هزینه خرید و نصب  دستگاه گندزدایی ردو یک میلیارد ریال می باشد که از محل اعتبارات ملی تامین گردیده است.