یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146288645

بررسی مسائل و مشکلات باند دوم جاده اشکذر به رستاق


مسائل و مشکلات باند دوم جاده اشکذر به رستاق با حضور فرماندار و دستگاه های مرتبط در این زمینه در دفتر بخشدار مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، نشست بررسی مسائل و مشکلات باند دوم جاده اشکذر به رستاق با حضور فرماندار و دستگاه های مرتبط در این زمینه در دفتر بخشدار مرکزی برگزار شد.


مصوب کردن نقشه طرح جاده اشکذر به رستاق در کمیته فنی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و اداره راه و شهرسازی استان و هم چنین اخذ مجوز از اداره گاز در خصوص ادامه عملیات عمرانی این جاده از جمله مهمترین مصوبات این نشست بود.

 

 آدرس کوتاه :