بررسی وضعیت مجتمع دامداری های جاده طبس

شناسه : 784962

بررسی وضعیت مجتمع دامداری های جاده طبس


بررسی وضعیت مجتمع دامداری های جاده طبس

بررسی وضعیت مجتمع دامداری های جاده طبس

با حضورمهندس میرسعیدی معاونت عمرانی استانداری یزد،دکتر ابرقویی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و فرماندار شهرستان صدوق وضعیت مجتمع دامداری های جاده طبس بررسی شد.

در این نشست سعید عبداللهی فرماندار صدوق با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آلودگی ناشی از دفع غیربهداشتی و غیراصولی تلفات در بیابان های اطراف دامداری ها ، بر ساماندهی وضعیت کنونی تاکید کرد.

فرماندار صدوق با اشاره به وضعیت مجتمع دامداری های جاده طبس گفت: این مجتمع در سال 1372 احداث شد و قرار بر این بود که حدود 237 واحد دامداری در این محل مستقر شوند اما اکنون مشاهده می کنیم که فقط 4 واحد دامداری در این مجتمع در حال فعالیت می باشند.

عبداللهی به مساعدت دستگاه های مرتبط نظیر اداره برق و آب در راستای ساماندهی وضعیت این مجتمع اشاره کرد و جهادکشاورزی را مامور پیگیری ، رسیدگی و ساماندهی وضعیت موجود دانست.

در این نشست همچنین مهندس میرسعیدی معاونت عمرانی استانداری یزد با اشاره به اهمیت تولیدات دامی در استان گفت: بایستی به گونه ای وضعیت دامداری ها ساماندهی شود که هم در تولید فراورده های دامی به عنوان یک قطب مطرح باشیم و هم کلیه اصول بهداشت محیط و دام رعایت و اجرا گردد.

دراین نشست همچنین پیرامون وضعیت جاده منتهی به مجتمع، آب شور و ناکافی، کمبود برق و مشکلات مالی واحدهای دامداری بحث و گفتگو شد و برای حل مشکلات یاد شده فرجه زمانی یک ماه از سوی فرماندار صدوق تعیین گردید.