برق بشتر در انتظار واحدهای صنعتی

شناسه : 785283

برق بشتر در انتظار واحدهای صنعتی


برق بشتر در انتظار واحدهای صنعتی

برق بشتر در انتظار واحدهای صنعتی

در نشستی که به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهرک های صنعتی شهرستان صدوق برگزار شد ، عبداللهی با اشاره به صنعتی بودن شهرستان صدوق گفت:درست است که این شهرستان به عنوان یکی از قطب های صنعت استان مطرح است اما بایستی در کنار صنعت مباحث زیست محیطی نیز به طور کامل رعایت شود.

عبداللهی به کمبود برق شهرک ها و واحدهای صنعتی شهرستان اشاره و خاط نشان کرد: می طلبد کعه شرکت شهرک های صنعتی و شرکت برق استان تلاش و جدیت بیشتری را در تامین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی این شهرستان داشته باشند.

در این نشست همچنین گزارشی از وضعیت شهرستان در بعد صنعت ارائه و قرائت گردید.