یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 153605855
مدیر مرکز تحقیقات دیابت استان در شورای سلامت شهرستان اشکذر:

برنامه غذایی مناسب و تحرک بدنی راه پیشگیری از بیماری های غیر واگیر


دکتر محمدرضا آقایی در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان اشکذر گفت: برنامه غذایی می تواند اثر گذار باشد که چهار مولفه منظم، متعادل، متنوع و متمرکز بودن را دارا باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، فرماندار اشکذر در جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی این شهرستان به تبیین سیمای سلامت شهرستان در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به مردم در سال 1397 پرداخت.


محمدعلی شاه حسینی گفت: ایفای نقش مردم در حفظ سلامت خود با  توجه به اصل خود مراقبتی، جلب مشارکت های اجتماعی در حوزه سلامت و فعال کردن بیش از پیش کانون محلات معیارهای مهمی هستند که می تواند در ارتقاء شاخص های حوزه سلامت شهرستان موثر باشد.

 

فرماندار اشکذر "مراقبت های بهداشتی اولیه، گامی به سوی پوشش همگانی سلامت" را شعار امسال هفته سلامت عنوان کرد و بر فرهنگ سازی رعایت بهداشت فردی و اجتماعی در مناطق مختلف شهرستان تاکید کرد.

 

مدیر مرکز تحقیقات دیابت استان برنامه غذایی مناسب و تحرک بدنی را راه پیشگیری از انواع بیماری های غیر واگیر از جمله دیابت عنوان کرد.

 

سید محمدرضا آقایی اظهار داشت: برنامه غذایی می تواند اثر گذار باشد که چهار مولفه منظم، متعادل، متنوع و متمرکز بودن را دارا باشد.

 

 

 

 آدرس کوتاه :