برگزاري جشن بزرگ كتاب درصدوق

شناسه : 781660

برگزاري جشن بزرگ كتاب درصدوق


برگزاري جشن بزرگ كتاب درصدوق

برگزاري جشن بزرگ كتاب درصدوق

"به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق "محمد علي شاه حسيني روزچهارشنبه درجشن بزرگ كتاب صدوق كه درمحل سالن خاتم الانبياءاشكذربرگزارشدگفت:یکی از معیارهای سنجش شاخص های فرهنگی هر منطقه میزان رویکرد آن جامعه به کتاب است.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به کتاب و کتابخوانی و گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه گفت: یکی از اقدام های اساسی قدم گذاشتن در این مسیر برپایی نمایشگاه کتاب و در اختیامردم گذاشتن کتاب با قیمت مناسب  است.

اين مقام مسئول بابيان اين كه شهرستان صدوق مقام اول ازلحاظ تعداد كتابخانه رادرخاورميانه به خود اختصاص داده است گفت:طبق استانداردايفلا به ازاي هر 5هزار نفر وجود يك كتابخانه ضروري است اما شهرستان صدوق به ازاي هر 4هزار نفر يك كتابخانه وجود دارد.
شاه حسيني برگزاري طرح ملي كتاب من،برگزاري مسابقات ماهانه كتابخواني ومسابقات نقاشي باموضوع كتاب رافعاليت هاي انجام شده درخصوص نهادينه كردن فرهنگ كتاب وكتابخواني دراين شهرستان برشمرد.   
وي هم چنين رتبه دوم شهرستان درخصوص امانت كتاب دربين شهرستان هاي استان راخاطر نشان كرد وازرشد بالاي عضويت دركتابخانه هاي صدوق خبرداد.
تجليل ازخادمان كتاب،كتابداران نمونه،خردسال ترين ومسن ترين عضو كتابخانه،خانواده نمونه درزمينه كتابخواني،هم چنين برگزاري نمايشكاه كتاب ازديگربرنامه هاي جشن كتاب شهرستان صدوق بود.
شهرستان صدوق بابيش از30هزارجمعيت،داراي7باب كتابخانه نهادويك باب كتابخانه مشاركتي مي باشد.