یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158145653
صبح امروز:

برگزاری آزمون مکاتبه ای دهیاران بخش مرکزی اشکذر و خضرآباد


این آزمون در هفت مبحث شامل قوانین و مقررات دهیاری‌ها، ضوابط مالی، ضوابط فنی و عمرانی، مدیریت بحران، اصول و قوانین بهداشت روستایی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر،آزمون مکاتبه ای دهیاران بخش مرکزی و خضرآباد شهرستان اشکذر در سالن کوثر فرمانداری برگزار شد.

 

این آزمون در هفت مبحث شامل قوانین و مقررات دهیاری‌ها، ضوابط مالی، ضوابط فنی و عمرانی، مدیریت بحران، اصول و قوانین بهداشت روستایی و گردشگری برگزار شد.

 

هادی هادی نسب فرماندار و حسین قانعیان بخشدار مرکزی اشکذر از روند برگزاری این آزمون در سالن کوثر فرمانداری بازدید کردند.

 

 آدرس کوتاه :