یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 146135222
در شورای مسکن شهرستان مطرح شد:

برگزاری اولین آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی مسکن مهر


نشست شورا مسکن شهرستان اشکذر با حضور اعضا این شورا در دفتر معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، نشست شورا مسکن شهرستان اشکذر با حضور اعضا این شورا در دفتر معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر برگزار شد.

 

در این نشست درخصوص مسائل و مشکلات شرکت تعاونی مسکن مهر بحث و تبادل نظر شد.

 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار اشکذر از اعضا شورا درخواست کرد تا ضمن انحلال شرکت تعاونی مسکن مهر سابق ، نسبت به تمدید هیئت تصویه شرکت و مراحل جهت صدور سند اعیانی متقاضیان و هم چنین بدهی شرکت تعاونی به بدهکاران اقدام نمایند.

 

مصطفی پور دهقان تاکید کرد: جهت تعیین تکلیف مسائل و مشکلات مسکن مهر، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان باید در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجدد اولین آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی مسکن مهر اقدام کند.

 

 

 

 

 

 آدرس کوتاه :