یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158044550

برگزاری بیست و دومین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس شهرستان اشکذر


با حضور معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان، بیست و دومین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس شهرستان اشکذر در دبیرستان دوره اول پسرانه حاج حسین دهقان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اشکذر، با حضور " مصطفی پور دهقان" معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و "محمدعلی الیاسی" رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان، بیست و دومین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس شهرستان اشکذر در دبیرستان دوره اول پسرانه حاج حسین دهقان برگزار شد.

 

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان اشکذر گفت: امروز 5 هزار نفر از دانش آموزان در قالب 50 آموزشگاه در مناطق مختلف شهرستان در انتخابات شورای دانش آموزی مدارس شرکت می کنند که از تعداد 280 نفر به عضویت شوراهای دانش آموزی مدارس در می آیند.

 

محمدعلی الیاسی افزود: شوراهای دانش آموزی در تمرین مسئولیت پذیری، هم زیستی مسالمت آمیز ، اعتماد به نفس، صبر، فرهنگ نقادی و نقد مودبانه تاثیرگذار بوده و از این جهت حائز اهمیت هستند.

 

 

 آدرس کوتاه :