یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

شناسه : 158680186

برگزاری تریبون آزاد دانشجویی با موضوع انتخابات در دانشگاه پیام نور رضوانشهر و دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر


تریبون آزاد دانشجویی با موضوع انتخابات در جهت بیان دغدغه‌ها و مطالبات و خواسته‌های دانشجویی و اهمیت برگزاری انتخابات در دانشگاه پیام نور رضوانشهر و دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر برگزار شد.

به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان اشکذر، تریبون آزاد دانشجویی با موضوع انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جهت بیان دغدغه‌ها و مطالبات و خواسته‌های دانشجویی و اهمیت برگزاری انتخابات در دانشگاه پیام نور رضوانشهر و دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر برگزار شد.

 

 آدرس کوتاه :