برگزاری دومین نشست تهیه و تدوین سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق

شناسه : 784630

برگزاری دومین نشست تهیه و تدوین سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق


برگزاری دومین نشست تهیه و تدوین سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق

برگزاری دومین نشست تهیه و تدوین سند توسعه و چشم انداز شهرستان صدوق

با برنامه ریزی های صورت گرفته و کمیته های تشکیل شده طیف وسیعی از مردم در شهرستان در تدوین این سند مشارکت خواهند داشت.

وی دقت در جمع آوری اطلاعات وآمار مرتبط با مسائل مختلف شهرستان را از مهمترین محورهای پیش روی کمیته ها ارزیابی کرد و خاطر نشان کرد با مشارکت دانشگاه های شهرستان و گروهی از دانشجویان و نظارت جامع بر این سند یقینا پتانسیل های شهرستان در ابعاد مختلف شناسایی و بروری آنها برنامه ریزی بلند مدت صورت خواهد گرفت.

همچنین در این نشست سید مهدی طلایی مقدم مسئول مستقیم پیگیری سند ، از مدیران ادارات شهرستان خواست تا همکاری کامل با مشاور این طرح داشته و نسبت به ارائه آمار و اطلاعات دقیق و موشکافانه از موارد و مسائل مختلف شهرستان و نیز ارائه راهکارهای اساسی در تدوین این سند اهتمام خاص داشته باشند.

ارائه الگوهای موفق در اجرای طرح های مشابه توسط مشاور، گزارش از روند اجرای طرح و بحث و بررسی پیرامون موارد کلیدی سند توسعه و چشم انداز شهرستان از دیگر بخش های این نشست بود.