بمناسبت فرا رسيدن هفته بسيج نشست هماهنگي و برنامه ريزي گراميداشت اين هفته درصدوق تشكيل شد.

شناسه : 781680

بمناسبت فرا رسيدن هفته بسيج نشست هماهنگي و برنامه ريزي گراميداشت اين هفته درصدوق تشكيل شد.


بمناسبت فرا رسيدن هفته بسيج نشست هماهنگي و برنامه ريزي گراميداشت اين هفته درصدوق تشكيل شد.

بمناسبت فرا رسيدن هفته بسيج نشست هماهنگي و برنامه ريزي گراميداشت اين هفته درصدوق تشكيل شد.


"به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق"محمد علي شاه حسيني روزشنبه در نشست ستاد هماهنگي وبرنامه ريزي هفته بسيج ،بسيجيان را اميد انقلاب و سند افتخار و عزت نظام اسلامي دانست و افزود:بخش عظيمي از روند رشد و بالندگي جامعه به دست توانمند بسيجيان رقم خورده و خواهد خورد.
سرپرست فرمانداري صدوق: تقويت روحيه بسيجي و شهادت طلبي را  سنگر محكم دفاع از دين و وطن دانست كه هيچ گاه فرو نخواهد ريخت.
وي بابيان اين كه ما در اين برهه از زمان كه از طرف كشور هاي بيگانه مورد تهاجمات فرهنگي قرار گرفته ايم،گفت: بايد سعي كنيم كه فرهنگ بسيجي را به تفکرات جهان امروز تفهيم کنيم.
وي در ادامه افزود : امروزه در جهان افرادي هستند كه فرهنگ بسيجيان و خلوص آنان را سرلوحه خويش قرار داده و با ظلم و استبداد مبارزه مي كنند و دشمن از حضور بسيجيان در عرصه هاي مختلف به وحشت
افتاده است .
 شاه حسيني:ديدار روحانيون وفرماندهان پايگاه هاوپرسنل سپاه صدوق باامام جمعه اشكذر،برگزاري صبحگاه نيروهاي مسلح ويگان هاي نمونه بسيج،غبار روبي وعطر افشاني گلزارشهدا،تجمع سراسري بسيجيان باعنوان بسيج، ولايت واقتدار درسالروز تشكيل بسيج مستضعفين راازجمله ويژه برنامه هاي هفته بسيج درشهرستان صدوق برشمرد.