بهره برداری ازپروژه های عمرانی به مناسبت دهه مبارک فجردرشهرستان صدوق

شناسه : 1477034

بهره برداری ازپروژه های عمرانی به مناسبت دهه مبارک فجردرشهرستان صدوق


بهره برداری ازپروژه های عمرانی به مناسبت دهه مبارک فجردرشهرستان صدوق

بهره برداری ازپروژه های عمرانی به مناسبت دهه مبارک فجردرشهرستان صدوق


همزمان با دهه فجر شكوهمندانقلاب اسلامي 6پروژه درشهرستان صدوق به بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق،دراین این مراسم که "احمد علی دشتی پور"فرماندارصدوق وجمعی ازمسئولین حضور داشتند،"محمد رضا بابايي" معاونت برنامه ريزي استاندار درمراسم افتتاحيه اين طرح ها،دستاوردهاي انقلاب اسلامي درشهرستان صدوق راخاطرنشان كرد وبااشاره به پتانسيل هاي اين شهرستان ازلحاظ علمي ،جغرافيايي وتاريخي گفت:شهرستان صدوق اگرچه تاكنون موفقيت ها وپيشرفت هاي چشمگيري راداشته اما هنوز براي رسيدن به جايگاه واقعي خود راهي طولاني درپيش رو دارد.  
افتتاح شعبه دريافت وپرداخت قرض الحسنه مهر رضا(ع) شهرستان صدوق؛افتتاح مجموعه خانه ابراهيمي اشكذر بازيربناي 400مترمربع وبااعتباربالغ بريك ميليارد ريال، بهره برداري از ايستگاه گاز چرخاب اشكذرباظرف 30هزارمترمكعب درساعت وبااعتبا16ميلياردو هجده ميليون ريا ل ، بهره برداري ازسالن ورزشي چند منظوره دانشگاه پيام نوررضوانشهربامساحت 2500متر مربع وبااعتباري بالغ بر10میليارد ريال؛هم چنين راه اندازي سايت كامپيوتراين دانشگاه بااعتبار400ميليون ريال؛وافتتاح مركز پرورش اسب بامساحت بيش ازيك هكتارو باظرفيت 50رأس اسب واشتغالزايي 5نفر؛هم چنین بازديد از مسكن مهر اشكذروپروژه راه روستايي اشكذربه رستاق ازاهم طرح ها و پروژه ها يي بود كه توسط معاونت برنامه ريزي استاندار مورد بازديد وبه بهره برداري رسيد.