به ریاست معاون فرماندار صدوق برگزار شد:

شناسه : 784348

به ریاست معاون فرماندار صدوق برگزار شد:


به ریاست معاون فرماندار صدوق برگزار شد:

به ریاست معاون فرماندار صدوق برگزار شد:
  به گزارش روابط عمومی فرمانداری صدوق؛ در این جلسه محمدعلی شاه حسینی معاون فرماندار صدوق با تاکید بر زمینه سازیجهت فعال تر شدن تعاونی های روستایی شهرستان، خواستار پیگیری جد و مستمر اداره تعاون روستایی صدوق مبنی بر رسیدگی به مشکلات تعاونی ها و رفع آنها شد.

همچنین در این جلسه  فرماندار به عنوان رئیس و مسئول اداره تعاون روستایی شهرستان به عنوان دبیر کمیته  حمایت از تشکل های تعاونی روستایی انتخاب گردیدند.

این گزارش می افزاید: جهت رفع مشکلات شرکت تعاونی گلخانه داران شهرستان، ندوشن و خضرآباد از سوی بانک کشاورزی مساعدت های مالی لازم صورت خواهد گرفت .

  همچنین در این جلسه مقرر شد اداره تعاون روستایی شهرستان صدوق علاوه بر برگزاری همایش توجیهی برای تشکل های تعاونی روستایی ، نسبت به راه اندازی مرکز خرید در اشکذر با همکاری شرکت تعاونی های شهرستان اقدام نماید.

ا