به زودی خانه هنرمندان اشکذر افتتاح خواهد شد

شناسه : 784458

به زودی خانه هنرمندان اشکذر افتتاح خواهد شد


به زودی خانه هنرمندان اشکذر افتتاح خواهد شد

به زودی خانه هنرمندان اشکذر افتتاح خواهد شد
  و طی توافق صورت گرفته با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صدوق ، خانه هنرمندان اشکذر افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

مسعود حاجی ده ابادی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی صدوق با اعلام خبر فوق افزود: با استقرار گروه ها و انجمن های فعال فرهنگی هنری و ایجاد زمینه آموزش هنری، شاهد گسترش ، تحول و ارتقاء فعالیت های فرهنگی هنری در شهرستان خواهیم بود.