به مناسبت دهه کرامت صورت پذیرفت:

شناسه : 785122

به مناسبت دهه کرامت صورت پذیرفت:


به مناسبت دهه کرامت صورت پذیرفت:

به مناسبت دهه کرامت صورت پذیرفت:

با مساعدت بخشداری مرکزی و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صدوق در روزهای آغازین دهه کرامت مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار ریال بن رایگان کتاب به 31 دهیاری این شهرستان اهدا گردید.

بخشدار مرکزی صدوق هدف از این امر را گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی عنوان کرد و افزود: آگاهی داشتن بخشی از پیشرفت یک جامعه است و بایستی با افزایش ضریب مطالعه در بین افراد جامعه خود آگاهی افراد را افزایش دهیم.