به مناسبت هفته دولت چندين پروژه در شهرستان صدوق به بهره برداري رسيد

شناسه : 1477606

به مناسبت هفته دولت چندين پروژه در شهرستان صدوق به بهره برداري رسيد


به مناسبت هفته دولت چندين پروژه در شهرستان صدوق به بهره برداري رسيد

به مناسبت هفته دولت چندين پروژه در شهرستان صدوق به بهره برداري رسيد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري صدوق، به مناسبت آخرين روز از هفته دولت باحضور"محمد صالح جوكار" نماينده مردم يزد وصدوق، "عباسعلي رضايي" معاون توسعه مديريت ومنابع انساني استانداري،امام جمعه اشكذروفرماندارصدوق 4پروژه درشهرستان صدوق افتتاح شد.

اين پروژه ها كه شامل مجتمع بين راهي اشكذر،2واحد كارخانه كاشي وسراميك وكارگاه توليد قطعات پلاستيكي مي باشد بالغ 633ميلياردو600ميليون ريال هزينه دربرداشته است.

بااجراي اين پروژه زمينه اشتغال بيش از 300نفر بطورمستقيم و3هزارنفربطور غير مستقيم فراهم گرديده است.

هم چنين بابهره برداري ازدوواحدكارخانه كاشي وسراميك؛ شهرستان صدوق قابليت توليد بيش ازهزارمترمربع كاشي وسراميك ديگردرسال راخواهد داشت.

لازم به ذكر است مساحت پروژه هاي افتتاح شده شامل مجتمع بين راهي اشكذر12هزارمتر مربع،2كارخانه كاشي وسراميك جمعا به مساحت 27هزارمترمربع وكارگاه توليد قطعات پلاستيكي 800متربع مي باشد.