بوی گاز می آید!

شناسه : 785162

بوی گاز می آید!


بوی گاز می آید!

بوی گاز می آید!

سید احمد میرزاخلیلی در مصاحبه با ماهانامه خبری مهر صدوق گفت:با پیگیری های صورت گرفته توسط فرماندار محترم و بخشداری خضرآباد بالاخره انتظار چندین ساله مردم خضرآباد و ندوشن به سر خواهد آمد و عملیات اجرایی انتقال گاز به این دو شهرو روستاهای اطراف آن از دی ماه سالجاری آغاز خواهد شد.

بخشدار خضرآباد گفت:سالیان درازی بود که باوجود شرایط نامساعد جوی در زمستان در این دومنطقه مردم به خاطر کبود سوخت و توزیع نامناسب آن با مشکلات فراوانی روبرو بودند و با لطف خدای متعال و سیاست محرومیت زدایی دولت محترم و پیگیری های جد صورت گرقته توسط فرماندارمحترم  شهرستان بالاخره طرح گازرسانی به این دومنطقهدر سفر محترم هیات دولت به استان یزد به تصویب رسید و قرار برآن شد که از خط هشتم ، گاز به خضرآباد و ندوشن انتقال داده شود.

میرزاخلیلی اظهار امیدواری کرد مردم فهیم خضرآباد و ندوشن سال آینده از این نعمت الهی برخوردار شوند و با گازرسانی به این دو منطقه مهاجرت معکوس صورت پذیرد و سرمایه گذاری در بخش صنعت در بخش محروم خضرآباد به نحو مطلوبی صورت پذیرد.

بخشدار خضرآباد همچنین در این مصاحبه اعلام کرد خبرهای خوشی را برای آب رسانی به ندوشن دارد که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.